Leiderschap

De maatschappij anno 2016 is een ‘Networked Society’. Er wordt steeds nadrukkelijker een beroep gedaan op ieders leiderschap, in welke rol dan ook. Als professional, leidinggevende, leider ervaren we steeds meer dat de vraagstukken van vandaag om wezenlijk andere aanpakken en oplossingen vragen. Dit vraagt ook om andere manieren van samenwerken, van dialoog voeren met in- en externe stakeholders en het samen aangaan van uitdagingen. Uitdagingen die complexer van aard zijn, die meer doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en veerkracht vragen. The Bright Connection daagt uit oude aannames en werkwijzen los te laten, meer te experimenteren en zo met elkaar – versneld – te leren en groeien.

Wij geloven dat leiderschap anno 2016 vraagt om een continue afstemming met jezelf, je omgeving en welke rol en bijdrage je daarin vervult en wil blijven vervullen. The Bright Connection wijst je de weg in hoe je kan blijven openstaan, flexibel en pro-actief kunt inspelen op veranderende contexten. Hoe  je je vanuit je eigen kracht en ambities effectief kan verbinden aan de organisatie-ambities. Vanuit eigen verantwoordelijkheid.

Teams

Het delen en gebruik maken van elkaars talenten, ervaringen en individuele passies vormt in onze ogen een steeds belangrijkere factor in het succes van teams en organisaties. Wij geloven in de kracht van teams, in het elkaar uitdagen, prikkelen en inspireren om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Vanuit een heldere visie en strategie en gedeelde ambities.

Het is dan ook onze overtuiging dat de basis om te komen tot een high performing team begint bij het beter leren kennen, respecteren en accepteren van elkaar als teamleden. Begrijpen wat een ieders drijfveren en intenties zijn, waar voorkeuren en krachten liggen (MBTI®: inzicht in jezelf, de ander en waar ligt mijn, andermans kracht?) om van daaruit gezamenlijk inhoud en vorm te geven aan een gedeelde visie, strategie en ambities (strategiedagen en actieplanning).

Zodra je elkaar echt beter kent en respecteert en het eens bent over een gemeenschappelijk doel en strategische prioriteiten, kan nog scherper bepaald worden wat ieders rol en bijdrage binnen het team is. Om van daaruit te bepalen wat dit concreet betekent voor de wijze van samenwerking, afspraken maken, en daadwerkelijk ‘werken’ aan het vergroten van de samenwerking binnen dit team en onderling met andere teams.

Erik Mol has worked with our LT two years in a row to help us accellerate our team maturity and increase our team efficiency. Results have been excellent and feedback from the entire team truly positive

Magdalena PerssonDirector of Enterprise Partnerschips Western Europe, Microsoft

Strategie

Gezien de sterk veranderende context waarbinnen organisaties opereren, een wereld die continu aan verandering onderhevig is en complexiteit en onzekerheid met zich meebrengt is regelmatige aanpassing en herijking van de strategie wenselijk. Het snel kunnen schakelen, het samenwerken in verschillende netwerken en veerkrachtig zijn is van steeds groter belang om in deze dynamische wereld waarde te blijven toevoegen.

Het blijven groeien en veranderen vraagt om een sterke link tussen strategisch denken en handelen. Het verbinden van de strategie, van de ambities aan consequenties, wat het waarmaken van de ambities betekent voor je positionering, leiderschap en inrichting van je organisatie. Wij bieden interventies aan die verbindend en versnellend werken. Soms in de vorm van strategie- of heidagen, soms als interim manager, altijd met focus en scherpte, mensen uit vaste patronen halend, altijd energie-gevend. Gericht op groter commitment en gebruikmakend van het potentieel wat al aanwezig is in de organisatie.

Toe aan interventies die verbindend en versnellend werken? Neem contact met ons op.