Op inspirerende locatie 2 dagen stilstaan en stappen maken: gezamenlijk beeld bepalen van ideale Sporthogeschool en hoe dit te realiseren met elkaar?

 

In de paardenstal vindt het uitwisselen van visies plaats.

 

Deelnemers worden uitgenodigd om te reflecteren op het verleden, heden en toekomst.

 

De uitnodiging en uitdaging is met elkaar een gezamenlijk inspirerend beeld van de toekomst te bepalen, het eens te worden over waar we nu staan en waar we vandaan komen.

 

In een andere omgeving nodigen we mensen uit elkaar beter te leren kennen, elkaars drijfveren en intenties beter te begrijpen om van daaruit verder te bouwen aan een succesvol team.

 

Kampvuurgesprekken wisselen elkaar af met reflectiemomenten.

 

Ambities zijn afgestemd en er is gezamenlijk commitment uitgesproken. Concrete doelstellingen, prioriteiten en daaruit voortkomende activiteiten zijn intensief besproken en bepaald. Een stevige basis om op verder te bouwen.

1
1