Fundamentele koerswijziging: goeie eenvoudige woningen aanbieden zonder toeters en bellen vanuit beleving klant.

 

The Bright Connection leidde het programma in samenwerking met ingerichte project- en stuurgroep.

 

Inclusief 4 reisleiders die 12 klantreisteams dwars door organisatie heen begeleidden in hun transitieproces.

 

Vraagt om transitie in denken en handelen dwars door organisatie heen.

 

Op basis van uitgebreid klantonderzoek zijn 3 tegelwaarden vastgesteld die leidend zijn in alle keuzes.

 

Het MT doorliep zelf als 'klant' de klantreizn om de noodzaak tot verandering te ervaren. Klantreisteams vanuit alle organisatie-disciplines werken samen om transitie met focus op klant te realiseren. Fundamentele vraagstukken worden adequaat opgepakt.

 

Het inleven en in dialoog gaan over de huidige en gewenste klantreis vanuit persona's levert gevoel van 'urgentie' en commitment op om klantreizen efficiënter en met gemak voor de klant in te richten.

 

Levert tevens draagvlak op om fundamentele vraagstukken op te lossen en - versneld - aan te pakken.

 

The Bright Connection helpt om lastige keuzes te maken en zorgt dat de voortgang en implementatie bewaakt wordt.

 

Programma heeft geleid tot zichtbaar verbeterde employee engagement en alignment, een toegenomen klanttevredenheid en verbeterde performance (lagere bedrijfskosten).

1
1