Leiderschap

MBTI® en leiderschapsontwikkeling

Gezien de sterk en snel veranderende context waarin teams en organisaties opereren wordt het belang van collectief opererende en elkaar versterkende teams steeds groter. Door inzet van MBTI® kan men de MBTI-taal en inzichten gebruiken voor een beter begrip van zichzelf en anderen, het slimmer en effectiever benutten van andermans (leiderschaps)voorkeuren en kwaliteiten aangaande belangrijke vraagstukken en uitdagingen waar organisaties en teams voor staan.

The Bright Connection zet MBTI® regelmatig als instrument in binnen teams om de effectiviteit in de communicatie en samenwerking te vergroten. Om het eigen leiderschap verder te ontwikkelen. Onze ervaring is dat inzet van MBTI helpt om meer openheid en begrip te creëren voor elkaars persoonlijke voorkeuren, kwaliteiten, valkuilen en effecten van gedrag op anderen. Door een teamprofiel vast te stellen wordt helder waar het team voorkeursgedrag ligt, wat mogelijke thema’s zijn die verdere ontwikkeling belemmeren. Als ook waar verbeterpunten in communicatie, in probleemoplossing en besluitvorming liggen.

Inzet
  • Team dagen
  • Meerdaagse strategie-sessies
  • Opzet nieuwe teams
Referenties
  • Microsoft
  • GGzE
  • ABN AMRO Lease
  • ISS Facility Services
  • DTG

Voor wie?

Voor teams op alle niveaus die het belang onderkennen van een collectief opererend en elkaar versterkend team. Die graag de transitie willen versnellen van solistisch gedreven leiderschap tot collectief gedreven leiderschap. Waarin een ieder verantwoordelijkheid neemt en actief uitdraagt ten behoeve van het waarmaken van gedeelde organisatie- en teamambities.

Slimmer benutten van elkaars (leiderschaps)kwaliteiten? Neem contact met ons op.