Teams

Strategiedagen en actieplanning

Begeleiden en leiden van strategiedagen met als doel het gezamenlijk bepalen van de strategische prioriteiten en ambities van het team en de individuele bijdrage van een ieder hieraan. Teamleden de tijd en ruimte geven hier gezamenlijk over na te denken, over in dialoog te gaan, invloed te hebben op de bepaling van de strategische prioriteiten en wat dat betekent in hun dagelijks werk. In staat zijn om dit op heldere en geloofwaardige manier naar elkaar te communiceren binnen en buiten het team.

Vanuit deze bestaande of nieuwe strategie een concrete vertaalslag maken op tactisch niveau naar actieplannen en bijdragen van een ieder. Zorgen dat er helderheid komt in individuele rollen, bijdragen, verantwoordelijkheden. Aan elkaar plannen en uitdagingen presenteren. Komen tot concrete aanpakken en vervolgstappen.

Inzet
  • Bepalen strategische prioriteiten
  • Gezamenlijk visie en strategie herijken
  • Samenvoeging teams/afdelingen
Referenties
  • PLUS Retail
  • Ahold
  • LTP
  • Provincie Overijssel
  • AbvaKabo
  • Salesforce
  • De Haagse Hogeschool

Gerelateerde Case: Fontys Sporthogescholen

 

Op inspirerende locatie 2 dagen stilstaan en stappen maken: gezamenlijk beeld bepalen van ideale Sporthogeschool en hoe dit te realiseren met elkaar?

 

In de paardenstal vindt het uitwisselen van visies plaats.

 

Deelnemers worden uitgenodigd om te reflecteren op het verleden, heden en toekomst.

 

De uitnodiging en uitdaging is met elkaar een gezamenlijk inspirerend beeld van de toekomst te bepalen, het eens te worden over waar we nu staan en waar we vandaan komen.

 

In een andere omgeving nodigen we mensen uit elkaar beter te leren kennen, elkaars drijfveren en intenties beter te begrijpen om van daaruit verder te bouwen aan een succesvol team.

 

Kampvuurgesprekken wisselen elkaar af met reflectiemomenten.

 

Ambities zijn afgestemd en er is gezamenlijk commitment uitgesproken. Concrete doelstellingen, prioriteiten en daaruit voortkomende activiteiten zijn intensief besproken en bepaald. Een stevige basis om op verder te bouwen.

1
1
Verbinden op strategie en versnellen in de uitvoering? Neem contact met ons op.