Leiderschap

De maatschappij anno 2019 is een ‘Networked Society’. Er wordt steeds nadrukkelijker een beroep gedaan op ieders leiderschap, in welke rol dan ook. Als professional, leidinggevende, leider ervaren we steeds meer dat de vraagstukken van vandaag om wezenlijk andere aanpakken en oplossingen vragen. Dit vraagt ook om andere manieren van samenwerken, van dialoog voeren met in- en externe stakeholders en het samen aangaan van uitdagingen. Uitdagingen die complexer van aard zijn, die meer doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en veerkracht vragen. The Bright Connection daagt uit oude aannames en werkwijzen los te laten, meer te experimenteren en zo met elkaar – versneld – te leren en groeien. We maken daarbij gebruik van de meest recente inzichten op het gebied van Neuroscience.

Wij geloven dat leiderschap anno 2019 vraagt om een continue afstemming met jezelf, je omgeving en welke rol en bijdrage je daarin vervult en wil blijven vervullen. The Bright Connection wijst je de weg in hoe je kan blijven openstaan, flexibel en pro-actief kunt inspelen op veranderende contexten. Zodat je vanuit je eigen kracht en ambities effectief en met plezier kunt verbinden aan de organisatie-ambities.

Teams

Het delen en gebruik maken van elkaars talenten, ervaringen en individuele passies vormt in onze ogen een steeds belangrijkere factor in het succes van teams en organisaties. Wij geloven in de kracht van teams, in het elkaar uitdagen, prikkelen en inspireren om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Vanuit een heldere visie en strategie en gedeelde ambities.

Het is dan ook onze overtuiging dat de basis om te komen tot een high performing team begint bij het beter leren kennen, respecteren en accepteren van elkaar als teamleden. Begrijpen wat een ieders drijfveren en intenties zijn, waar voorkeuren en krachten liggen: inzicht in jezelf, de ander en waar ligt mijn, andermans kracht?) om van daaruit gezamenlijk inhoud en vorm te geven aan een gedeelde visie, strategie en ambities (strategiedagen en actieplanning).

Zodra je elkaar echt beter kent en respecteert en het eens bent over een gemeenschappelijk doel en strategische prioriteiten, kan nog scherper bepaald worden wat ieders rol en bijdrage binnen het team is. Om van daaruit te bepalen wat dit concreet betekent voor de wijze van samenwerking, afspraken maken, en daadwerkelijk ‘werken’ aan het vergroten van de samenwerking binnen dit team en onderling met andere teams.

“I have had the pleasure and privilege to work with Erik at multiple occasions over the past years, including several successful workshops for my teams at Microsoft and Salesforce. ”


Michel Annink
Director Western Europe

Strategie

Het delen en gebruik maken van elkaars talenten, ervaringen en individuele passies vormt in onze ogen een steeds belangrijkere factor in het succes van teams en organisaties. Wij geloven in de kracht van teams, in het elkaar uitdagen, prikkelen en inspireren om het beste uit jezelf en elkaar te halen. Vanuit een heldere visie en strategie en gedeelde ambities.

Het is dan ook onze overtuiging dat de basis om te komen tot een high performing team begint bij het beter leren kennen, respecteren en accepteren van elkaar als teamleden. Begrijpen wat een ieders drijfveren en intenties zijn, waar voorkeuren en krachten liggen: inzicht in jezelf, de ander en waar ligt mijn, andermans kracht?) om van daaruit gezamenlijk inhoud en vorm te geven aan een gedeelde visie, strategie en ambities (strategiedagen en actieplanning).

Zodra je elkaar echt beter kent en respecteert en het eens bent over een gemeenschappelijk doel en strategische prioriteiten, kan nog scherper bepaald worden wat ieders rol en bijdrage binnen het team is. Om van daaruit te bepalen wat dit concreet betekent voor de wijze van samenwerking, afspraken maken, en daadwerkelijk ‘werken’ aan het vergroten van de samenwerking binnen dit team en onderling met andere teams.

Toe aan interventies die verbindend en versnellend werken?
Neem contact met ons op.Contact