Begeleiden transities

We zijn regelmatig betrokken bij strategische vraagstukken waarin organisaties, management teams ervaren dat de context waarin zij opereren is veranderd, terwijl de strategie daar nog onvoldoende op is aangepast. De huidige visie en strategie passen niet meer bij de veranderde behoeften van klanten en andere relevante stakeholders. Er is een transitie in denken en handelen wenselijk omdat het huidige business model niet langer toereikend is, zeker niet op de langere termijn.

Wij faciliteren het proces van gezamenlijk herijken van de visie en strategie, wat we als organisatie willen toevoegen en betekenen, bij wie en met wie. Waarbij de focus steeds meer komt te liggen op de waarde die je creëert, wil creëren, voor al je stakeholders. We geven in dit soort transities gerichte aandacht aan het – opnieuw – verbinden van professionals en teams aan de gewenste nieuwe situatie en geven daar gezamenlijk inhoud en vorm aan.

Het tijdig betrekken van relevante stakeholders, het aangaan van de dialoog, netwerken en samenwerken wordt daarin steeds belangrijker. En met elkaar werken aan gedeelde strategische prioriteiten, met behoud van focus en commitment bij het concretiseren en waarmaken van de visie en strategie.

Inzet

  • Herijken van de visie en strategie
  • Opnieuw verbinden teams aan gewenste situatie
  • Gezamenlijk inhoud en vorm geven aan strategie
  • Transitie in denken en handelen

Referenties

  • Plus Retail
  • Intergamma
  • Nationale Vereniging de Zonnebloem
  • Diabetes Fonds
  • Woonbedrijf ieder1

“Marlies heeft het Diabetes Fonds geholpen de organisatie naar een nieuwe fase te brengen. Dat betekende een flink aantal veranderingen qua organisatie en in de marketingaanpak. Marlies weet daarin de medewerkers dankzij haar enorme energie en drive op een goede manier mee te krijgen. Zij combineert daarbij een strategische blik met oog voor detail en goede coachingsvaardigheden, maar schuwt ook de confrontatie niet. Bovendien is Marlies een plezier om mee te werken!”


Hanneke Dessing
Directeur Diabetes Fonds

Echt verder komen met uw organisatie?
Neem contact met ons op.Contact