Interim Management

Het blijven groeien en veranderen vraagt om een sterke link tussen strategisch denken en doen. Wij zijn regelmatig betrokken bij strategische vraagstukken waarin organisaties, (management) teams ervaren dat de context waarin zij opereren is veranderd, terwijl de strategie daar nog onvoldoende op is aangepast.  Waarin een transitie in denken en handelen wenselijk is. Waarin de inrichting van de organisatie niet langer aansluit bij de wensen van de stakeholders, bij de waarde die je wil creëren gezien de snel veranderende behoeften van je klanten. De uitdaging die wij regelmatig tegenkomen bij klanten liggen veelal op het versneld werkend krijgen van de vernieuwde visie en strategie en wat dat concreet betekent voor de positionering, het leiderschap en de inrichting van je organisatie. The Bright Connection helpt vanuit de ‘harde’ en ‘zachte’ kant in het werkend krijgen van de ambities in de dagelijkse praktijk. Biedt interventies aan waardoor samenwerking, het bundelen van elkaars krachten/expertise binnen en tussen teams – en in steeds grotere mate met diverse stakeholders – effectiever en ‘prettiger’ verloopt.

Inzet

  • Strategische vraagstukken
  • Herijken en aanscherpen van de visie en strategie
  • Transitie in denken en handelen
  • Versneld werkend krijgen van visie en strategie
  • Ontsluiten en verbinden van potentieel

Referenties

  • Fonds Psychische Gezondheid
  • Woonbedrijf ieder1
  • Nationale Vereniging de Zonnebloem
  • Diabetes Fonds

Als interim managers bieden wij een aanpak en interventies die verbindend en versnellend werken. Uiteraard altijd afgestemd op waar de organisatie staat en hoe diepgaand de verandering, de transitie is die de organisatie wil realiseren of klaar voor is. Verbinden wij strategie met praktijk, de strategie met creativiteit, de ratio met emotie, halen we mensen uit vaste patronen. Verbinden we de aangescherpte of vernieuwde visie en strategie vooral ook met het doen. In het samen doen, het bundelen van elkaars krachten en expertise, in het samen verbinden op ambities en uitdagingen maken wij samen met onze klant het verschil. Daarbij zijn wij altijd gericht op het vergroten van het commitment , het samen bepalen en aangaan van uitdagingen, spreken we intrinsieke drijfveren aan en maken we gebruik van, ontsluiten we het potentieel wat al aanwezig is in de organisatie.

Verbinding, aanscherping en focus op strategische prioriteiten gewenst? Strategisch denken en samen doen, ook bij tegenslagen?
Neem contact met ons op.Contact