Learning circles traject

Hoe verder we komen in onze leiderschapsontwikkeling, hoe vaker we te maken krijgen met uitdagingen, vraagstukken die complex van aard zijn en waar geen foute of goede antwoorden voor bestaan. De leiderschapsauteur Ronald Heifetz noemt deze uitdagingen ‘adaptieve’ vraagstukken in plaats van technische vraagstukken. Om dit soort vraagstukken op te lossen kunnen we leren van onze en andermans ervaringen en Action Learning is één van de manieren om dit te bereiken.

Leren begrijpen op basis van welke aannames we onze acties baseren, welke mentale modellen en overtuigingen we hebben en toepassen. Door elkaar intensief te bevragen en ervaringen te delen word je je als leider bewust(er) van je eigen denkpatronen, aannames en overtuigingen die mogelijk belemmerend kunnen werken in het aangaan van (complexe) uitdagingen. Er ontstaat ruimte om tot andere inzichten en aanpakken te komen waarmee geëxperimenteerd kan worden.

Voor wie?

Voor senior leiders en leidinggevenden die samen met ‘peers’ op een veilig en gelijkwaardig niveau tot vernieuwende inzichten en aanpakken willen komen van uitdagingen waar ze in hun werk tegenaan lopen. Je wordt je bewust van je eigen aannames en denkpatronen, reflecteert met ‘peers’ op complexe uitdagingen. Tevens scherp je je coachings- en dialoogvaardgiheden verder aan en verbreed je hierdoor je leiderschapsrepertoire.

Werkwijze

Volwassenen in professionele organisaties leren het beste door op basis van concrete praktische situaties te reflecteren en samen te werken. We hanteren hierbij het Action Learning concept, waarbij men vanuit concrete ervaringen zich nieuwe inzichten eigen maakt en hiermee experimenteert.

Dit traject kent een doorlooptijd van 6 maanden, waarin je intensief met een groep van 5 of 6 leidinggevenden, leiders aan de slag gaat. Dit traject kent 4 fysieke bijeenkomsten van 1 dag, intensieve werksessies. Tussen iedere bijeenkomst zit ongeveer een periode van 5 weken waarin je met de opgedane inzichten in de praktijk aan de slag gaat en elkaar coacht.

Complexe uitdagingen met vernieuwende inzichten aanpakken?
Neem contact met ons op.Contact