Professionele Koersvinding

Dit traject is bedoeld voor mensen die toe zijn aan een volgende stap in hun loopbaan. Wat wil ik eigenlijk echt? Wil ik wel verder in de richting die ik ingeslagen ben? Welke talenten en kwaliteiten laat ik onbenut en vragen erom benut te worden? Wat drijft mij nu echt in mijn werk? Wat weerhoudt mij ervan mijn verlangens serieus te nemen?

 

Voor jou?

Het koersonderzoek is bedoeld voor een ieder die bereid is uitgebreid bij zichzelf stil te staan om vervolgens met meer passie, plezier en vitaliteit zijn of haar eigen koers te volgen in werk en leven. Na afloop heeft men een helder perspectief voor ogen en een actieplan waarmee men gemotiveerd aan de slag gaat.

Inhoud

Thema’s en onderwerpen die gedurende het traject aan de orde komen:

  • De loopbaan tot nu toe en (on)bewust gemaakte keuzes
  • Het levensverhaal en analyse van levensthema’s
  • Zicht op drijfveren, waarden en kwaliteiten (met 360% feedback) waardoor men zich (meer) wil laten leiden
  • Bewustwording patronen en overtuigingen die niet langer effectief zijn en hoe deze om te buigen
  • Inzicht in voorkeurstype met MBTI® en vertaling naar de loopbaan
  • Zingevende en verdiepende maatwerkopdrachten
  • Inzichten doorvertaald naar concrete en passende acties
  • Opstellen en bespreken loopbaan- en/of actieplan

Werkwijze en middelen

Het totale traject vanaf intake tot en met de actieplanbespreking duurt ongeveer 3 maanden. Voor een optimale persoonlijke koersvinding dient 1 tot 2 dagdelen per week vrijgemaakt te worden. Tussen ieder gesprek zit ongeveer een periode van 3 weken waarin de kandidaat de tijd en ruimte krijgt om (maat)werkopdrachten uit te werken die het zelfinzicht vergroten, als ook het vermogen om gericht een nieuw perspectief helder te krijgen.

Ruime aandacht wordt besteed aan biografisch werken, aan het doorbreken van (gedrags)patronen die niet langer effectief zijn en het effectiever inzetten van kwaliteiten en voorkeuren. Tijdens de gesprekken wordt gebruik gemaakt van het uitgewerkte materiaal van de kandidaat en worden tevens diverse werkvormen ingezet die helpen bij de professionele koersvinding en ontwikkeling.
Ieder gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur tot maximaal 2 uur.

“Dit traject heeft mij zoveel waardevolle inzichten gegeven, waar ik weer mooie stappen mee kan en ga maken. The Bright Connection bedankt!”


Natlie de Neef
klantgroepmanager Nationale Vereniging de Zonnebloem

Toe aan de ‘next step’ in je loopbaan?
Neem contact met ons op.Contact