Strategiedagen en actieplanning

Begeleiden en leiden van strategiedagen met als doel het gezamenlijk bepalen van de strategische prioriteiten en ambities van het team en de individuele bijdrage van een ieder hieraan. Teamleden de tijd en ruimte geven hier gezamenlijk over na te denken, over in dialoog te gaan, invloed te hebben op de bepaling van de strategische prioriteiten en wat dat betekent in hun dagelijks werk. In staat zijn om dit op heldere en geloofwaardige manier naar elkaar te communiceren binnen en buiten het team.

Vanuit deze bestaande of nieuwe strategie een concrete vertaalslag maken op tactisch niveau naar actieplannen en bijdragen van een ieder. Zorgen dat er helderheid komt in individuele rollen, bijdragen, verantwoordelijkheden. Aan elkaar plannen en uitdagingen presenteren. Komen tot concrete aanpakken en vervolgstappen.

Inzet

  • Bepalen strategische prioriteiten
  • Gezamenlijk visie en strategie herijken
  • Samenvoeging teams/afdelingen

Referenties

  • PLUS Retail
  • Ahold
  • LTP
  • Provincie Overijssel
  • AbvaKabo
  • Salesforce
  • De Haagse Hogeschool

Verbinden op strategie en versnellen in de uitvoering?
Neem contact met ons op.Contact