Zelfevaluatie Bestuur/ Good Governance

De Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur verplicht sinds een aantal jaar dat besturen zich zelfevalueren. De zelfevaluatie is niet meer een nieuw verschijnsel en veel organisaties en bedrijven voeren deze al op een ‘robuuste’ wijze uit. Doel ervan is dan besturen als groep explciet stil staan bij hun functioneren en zo te komen tot concrete acties om als groep beter te gaan presteren en daarmee effectiever te gaan besturen.

Zelf evalueren kan je als groep zelf doen. Je kan er ook een externe procesbegeleider voor inhuren. Dit laatste biedt voordelen. Een externe procesgegeleider kan zijn kennis en ervaringen opgedaan bij andere bedrijven inbrengen tijdens de zelfevaluatie.  Juist omdat niemand anders de RvC periodiek langs de meetlat legt, is dit onze rol.

Inzet

  • Zelfevaluatie voor effectief besturen
  • Ondersteuning van het bestuur met het inrichten van management processen ter ondersteuning van het bestuur
  • Het doorontwikkelen van het de deskundigheid van de
  • Inrichten van risicomanagement op het gebied van de bedrijfsvoering

Referenties

  • Berendsen
  • DICTU

De tijd nemen om elkaar echt te ontmoeten?
Neem contact met ons op.Contact