Leiderschap en Neuroscience

Gezien de sterk en snel veranderende context waarin teams en organisaties opereren wordt het belang van in een netwerk opererende en elkaar versterkende teams en communities steeds groter. Leiding geven aan jezelf en aan anderen speelt hierin een bepalende rol. Door gebruik te maken van recente wetenschappelijke inzichten uit de Neuroscience komen we tot een diepgaand inzicht in onze natuurlijke voorkeuren en hoe we deze slimmer en met meer plezier en uitdaging kunnen benutten.

We gebruiken daarvoor de psychometric NeuroColor om te meten hoe we van nature denken, communiceren, werken, en leiding geven. Het is de enige assessment die gebaseerd is op biologische research en gevalideerd is met behulp van zowel fMRI scans alsook statistische methodes. NeuroColor geeft een unieke “personality signature” door te meten hoe sterk we onze aangeboren persoonlijkheidskenmerken herkennen in de 4 dominante hersenfuncties.

Inzet

  • Talent Development
  • In-company leadership programma’s
  • Start nieuw team en/of community

Referenties

  • EIT Raw Materials
  • Plus Retail
  • ABN AMRO Lease
  • Rotterdam Port Promotion Council

Voor wie?

Voor teams op alle niveaus die het belang onderkennen van een collectief opererend en elkaar versterkend team. Die graag de transitie willen versnellen van solistisch gedreven leiderschap tot collectief gedreven leiderschap. Waarin een ieder verantwoordelijkheid neemt en actief uitdraagt ten behoeve van het waarmaken van gedeelde organisatie- en teamambities.

Slimmer benutten van elkaars (leiderschaps)kwaliteiten?
Neem contact met ons op.Contact