Urgente ‘Hier-en-Nu’ Coaching

Deze coachingsvorm bieden we aan om tegemoet te komen aan vraagstukken die om een oplossing op korte termijn vragen. Het is een intensieve verdieping in een situatie die leidt tot praktische oplossingen en onmiddellijke acties. In tegenstelling tot de meer ‘traditionele’ coaching wordt geen direct verband gelegd met persoonlijke ontwikkelthema’s. Gebruikelijk is een sessie van zo’n 2 uur.

Voorbeelden van vraagstukken

  • Een lastige boodschap overbrengen in een gesprek of presentatie
  • Zelfvertrouwen vergroten voorafgaand aan een belangrijke beslissing
  • Effectief blijven samenwerken onder stress
  • Strategie of visie verhelderen en/of communiceren
  • Stakeholders effectief betrekken
  • Sollicitatiegesprek voorbereiden
  • Complexe informatie helder presenteren

Behoefte aan een frisse externe blik?
Neem contact met ons op.Contact